Jhola Sponsors

Om KC

(Korea)

Arjun Poudel

(Japan)

Ramji Poudel

(Japan)

Shanta GC

(Japan)

Sonu Nani

(Japan)

Raju Poudel

(Japan)

Khyam Goudel

(Nepal)

Yam Sharma

(Japan)

Arjun Lamsal

(Japan)

Nisha Rai

(USA)

Sally Armstrong

(Australia)

Shyam Subedi

(Saudi Arabia)

Puja Kafle

(Australia)

Samir Nepal

(Nepal)

Bimal Khatri

(Nepal)

Bhim KC

(UAE)

Ramu Gautam

(Malaysia)

Hari Khatri

(Nepal)

Dipak Poudel

(Japan)

Santosh KC

(Nepal)

Kishor Adhikari

(Australia)

Om Khatri

(Nepal)

Sanzeev Gorkhali

(Australia)

Ajnish Ghimire

Singapore