Lifetime Members

Arjun Lamsal

(Japan)

Bharat Gurung

(Hong Kong)

Bibek Chhetri

(South Korea)

Bikram Kunwar

(USA)

Eina Gurung

(Hong Kong)

Elsa Moseley

(USA)

Hem Sagar Malla

(France)

Indu Lamsal

(Japan)

Kamal Kunwar (Arnold)

(USA)

Keshav Raj Subedi

(USA)

Kshitiz Jung Thapa (Jit)

(USA)

Linzi Thompson

(USA)

Naresh Neupane

(USA)

Oydis Raddum Wikmark

(Norway)

Pooja Kafle

(Australia)

Prem K.C

(USA)

Ramu Gautam

(Malaysia)

Ran Bahadur Thapa

(Nepal)

Sanzeev Gorkhali

(Australia)

Shafi Khan

(Nepal)

Shruti KC

(Germany)

Suruchi Rai

(Hong Kong)

Tulsi Ram Gautam

(USA)